Договор №: BG16RFOP002-2.089-2793-C01. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
12.09.2021 г.


Проект и главна цел:
Договор №: BG16RFOP002-2.089-2793-C01. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: САТНЕТ ЕООД

 
Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 11.08.2021 г.
Край: 11.11.2021 г.

LS
Kubota
Mitsubishi
Hinomoto
AGRILIA